OFİS BİNALARINDA KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

Ocak|2020
Başak Torgay
Makale/Tez

Başak Torgay’ın Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü “Markafoni: Interior Architectural Analysis of Corporate Identity Design in Office Buildings” isimli yüksek lisans tezinden alınmıştır.

Habif Mimarlık tasarım süreci, proje ihtiyacına göre tasarım yöntemlerinin kararıyla başlar. İlk amaç, doğru bir çalışma planı organizasyonu oluşturmaktır. Habif Mimarlık için ana fikri oluşturan görsel konsepte bakılmaksızın, bir makine gibi işlemeyen bir plan şeması uygun bir proje olarak çalışmaz. Çetin bu zorluğu şöyle ifade ediyor: “Bir ofisin görsel etkisi büyük olabilir, ancak eğer departman birliklerinin, dolaşım ağlarının ve hacimlerin işlevsel ilişkileri doğru şekilde çözülemezse, ofisin aslında gerçek anlamda olmadığını söylemek mümkündür.”

Habif Mimarlık’a göre, müşteri veya kullanıcı ihtiyaçlarının doğru analizi, plan organizasyonu üzerindeki bu ilişkileri belirlemenin tek yoludur ve kullanıcı ihtiyaçları doğru bir şekilde tanımlandıktan sonra, doğru plan ortaya çıkar. Plan çözümünün son aşamalarında, hacimler daha belirgin ve net hale geldikçe görsel konsept mekansal tasarımın bir parçası haline gelir. Kurumsal kimlik, görsel konseptin oluşturulmasında önemli bir faktördür. Görsel kavram, mekanın müşteri veya kullanıcı üzerindeki görsel etkisini yaratıyor. Mekansal tasarım bir araya gelen tüm tasarlanmış yüzeylerin birbirleşimi olduğu için, mekanda kullanılan form, renk, doku, sıcak / soğuk malzemeler iki boyutlu plan grafiğini üçüncü boyuta yükseltir.  Genel olarak, en deneyimlilerden en az deneyimlilere kadar herkesin fikirlerini açıkça ifade edebilmesi için çok önemli olan, açık ve diplomatik bir tasarım ortamı yaratılır. Bu, tasarımın daha dinamik ve esnek olmasına yardımcı olur.

Habif Mimarlık tasarım dilini iç mekana yansıtırken; süreç, doğru plan çözümü ve doğru planın oluşturulmasını takiben görsel unsurların işlenmesi ile devam ediyor. Bu görsel öğeler, yüzeylerde kullanılan malzemelerin görsel özellikleri, renk, doku, grafik işleri vb. gibi unsurları içeriyor. Örneğin; resepsiyon bankosu tasarımı, logonun bulunduğu duvarının malzemesi, renkler gibi.

Habif Mimarlık tasarım dilini iç mekana yansıtma yöntemini şu sözlerle açıklıyor;
“Farklı projeler farklı yaklaşımlar gerektirir. Örnek olarak, daha geleneksel bir kurumsal yapıya sahip bir şirket için tasarlanan bir alan için daha basit bir dil, daha istikrarlı çizgiler kullanılır, daha genç ve daha dinamik bir şirket daha canlı ve keskin çizgilerle oluşturulabilir. Bu noktada, kurumsal kimlik değiştirici faktör olsa da, doğru ve çalışma planı her projenin ortak noktasıdır. Her sonucun çağdaş ve zamansız olması amaçlanmıştır. Başka bir deyişle, yeni gelişmeler takip edilir ve uygulanırken, trendlere bağlı olmayan güncel alanlar elde edilir.”

Habif’in açıklamasına göre, müşteri profilini oluştururken tasarım süreci hem mantıksal hem de sezgisel olarak devam etmektedir. Tasarımın mantıksal yanı tüm ihtiyaç planıdır. Bazen müşteriler mimari gereksinim programını; “bölümler neler, kaç kişi çalışıyor, ne tür hizmet veya rekreasyon alanlarına ihtiyaçları var?” sorularını cevaplayarak hazırlamış oluyor. Habif için, işin sezgisel yönü müşteri ile ilk görüşmede başlıyor. Çalışılan sektör, ürettiği / sattığı hizmet veya ürün, müşterinin görünümü, şirketteki konumu, konuşması ve toplantı şekli, müşterinin kimliğini oluşturan çok önemli bir unsurlardır. Bunların hepsi kurumsal kimliğin ve projenin gereksinimlerinin kritik gözlemleridir.

Habif Mimarlık, iç mekanı tasarlarken, müşterinin ihtiyaç duyduğu mekan ruhunun gerekli bütçe ile birlikte görsel konsepti etkilediğini de ekliyor. Doğru plan düzenini ve volumetrik ilişkileri tasarladıktan sonra, kurumsal kimlik ışığında görsel kavramsal kararlar verilir. Genel olarak, planın oluşturulmasındaki son adımlar ve görsel kavramdaki ilk adımlar birlikte atılmaya başlanır. Çoğunlukla doğal malzemeler kullanılır. Kullanıcıyı mutlu edecek materyal ve formlar yakalanır. Aydınlatmada, maksimum doğal ışık kullanmak ve daha sonra en uygun konfor koşullarını sağlamak önemli olduğundan, ürünlere uzun süredir çalışan çözüm ortakları ile birlikte karar verilir.

Pronet Karşılama Alanı

Habif Mimarlık, kurumsal kimlik kavramı anlayışını şu sözlerle açıklıyor;”

“Kısaca, bir şirket ya da marka’ya “ne?” yerine “kim?” sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap kurumsal kimliğin karşılığı oluyor. Tıpkı bir insana aynı soruyu yönelttiğimizde aldığımız cevap gibi. Günümüzde “şirket” ve “birey” kavramı neredeyse tamamen iç içe geçebiliyor. Şirketler artık sadece kağıt üzerinde değil, neredeyse tamamen bir kişi olarak yasal düzeyde değerlendirilebilir. Genç, dinamik, geleneksel, yenilikçi, hareketli, statik, sağlıklı, hırslı vb. insanları tanımlarken kullandığımız sıfatlarla bir şirketi de tanımlayabiliriz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, şimdi “ne” ve “neye ihtiyacınız var” sorusu ile bir şirketin “kim” olduğunu sorgulamamız gerekiyor. İşte kurumsal kimlik, “kim?” Sorusunun doğrudan cevabı. Ve bu cevap, yaratılacak kurumsal alan üzerindeki ana etkidir. Bu nedenle, tasarlanmış kurumsal alan belki de o şirketin evidir. Artık iki cam bölme, alçıpan duvar ve üç-beş ofis mobilyası ile kurumsal bir ofis tasarımından bahsedebilmek mümkün değil. “Kurumsal Mekan”dan bahsedebilmek için daha fazlasına ihtiyaç duyuyoruz, bu “daha fazlası” diye tabir ettiğimiz de Kurumsal Kimliğin ta kendisi denilebilir.”

Habif Mimarlık için, şirketin kurumsal kimliğine göre bir iç mekan tasarlarken, öncelik müşteri değerlendirmesi için kritik analizler ışığında doğru ve işe uygun yerleşim planı oluşturmaktır. Daha sonra, kurumsal kimlik ışığında, görsel konsept, oluşturulan mimari kat planına göre şekillendirilir. İlk etabın sonunda, plan ve görsel kavram genellikle iç içe geçip birbirlerini etkileyebilir ve değiştirebilirler. Mekanik olarak daha açıklığa kavuşturmak için; Önce analizi, sonra iki boyutlu planı, sonunda yerleşim planını üçüncü boyutta listelemek ve görsel kararlar almak mümkündür. Habif, bu görsel kararların kurumsal kimliğin ihtiyaçları doğrultusunda alındığını vurgulamaktadır.

Habif tarafından belirtildiği gibi, kurumsal kimlik iki farklı düzlemde mekan tasarımını etkiliyor, plan düzleminde ve 3. boyut düzleminde. Planda kurumsal kimliğin getirdiği bir takım ihtiyaçları giderme noktasında daha işlevsel bir girdi oluyor. Örneğin, bir güvenlik şirketi var, ve kurumsal kimliği şeffaf olmayan daha korunaklı bir yapıya işaret ediyor. Burada ofis girişini ofis mekanlarını göstermeyecek şekilde konumlandırmayı tercih edilebilir. Ama şeffaflığıyla övünen bir medya şirketinin girişinden tüm ofis alanını sergileyecek bir plan oluşturulabilir.

Markafoni Logosunun Enstalasyon Öğesi Olarak Dekorasyonda Kullanımı

Üçüncü boyut düzleminde, mekanların, renk, doku ve grafik tasarımın biçimsel etkileri gibi görsel efektlerden söz edilir. Genel olarak, karşılama alanında sade ve anlaşılır bir şekilde bulunan logo ön plana çıkacak şekilde tasarlanır. Bazen, Markafoni Şirketi’nde olduğu gibi, logo çeşitli tasarım öğelerinde kullanılabilir. Bununla birlikte, özellikle logoya odaklanmak yerine, genel olarak, logonun ve kurumsal kimliğin mekansal yansımasını veya ihtiyaçlarını okumak çok önemlidir.

There are no comments

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart