Akmerkez | Habif Mimarlık

Ofis • 700 m² • 2017
Etiler • İstanbul

Akmerkez binasının yönetim ofisinin yenilenmesi için yapılan çalışmada, çözümlenmesi gereken ana başlık dairesel kat planı olarak belirlendi. Ofis bloklarının tam dairesel katları, alanın optimum kullanımında problemler oluşturmakla beraber, hem plan düzleminde hem de dekorasyonda mimarı dairesel ve organik hatlar kullanmaya yönlendirmekte.

Projeyi ele alırken benzer planlarda görülen, benzer ofis yerleşimlerinden birini oluşturmak istemedik. Mevcut hacmin doğal yönlendirmeleri ile mücadele ederek farklı bir ofis tasarlayabilmek, projenin ana amacı haline geldi.
İş sürecine, daireyi parçalayarak başladık, planı dilimlere bölmek yerine, farklı boyutlardaki üçgenlere böldük. Bu üçgen hatları takip eden mekânları plana yerleştirdik. Mümkün olduğunca dinamik perspektifler veren, dairenin yumuşaklığının aksine, çok daha sert ve sivri hatlara sahip mekânlar oluşturmaya çalıştık. Bu üçgen kurgusunu sadece yerleşim kuralı olarak benimsemedik, görsel etkiyi güçlendirmek adına tüm yüzeylerde aynı kurguyu oluşturduk.

Kendi içinde kontrast sağlayacak soğuk ve sıcak malzemeleri bir arada kullanarak, plan yerleşimi aşamasından itibaren önemsediğimiz zıtlık duygusunu dekorasyonda da devam ettirmeye çalıştık. Parlak yüzeyler kullanarak, hacmi arttırmaya, mevcut alandaki düşük kat yüksekliğini mümkün olduğunca hissettirmemeyi hedefledik.

Koyu ahşap tonlar, eskitilmiş beton yüzeyler kompoze plastik gibi yeni malzemeler ile, yenilikçi yaklaşımlar dahilinde ele alınarak sadece zıtlık duygusunu güçlendirmeyi değil, aynı zamanda Akmerkez’in geçmişine de bir gönderme yapmayı amaçladık.

Akmerkez Yönetim Ofisi’nin keskin hatları, dinamik perspektifleri, kendi içinde yarattığı kontrast ve farklı tasarım yaklaşımı ile, binadaki mevcut ofislerin arasından sıyrıldığını ve aynı zamanda dairesel bir planda yer alan ofis mekanın nasıl yenilikçi bir yaklaşım ile çözülebileceğinin cevabı olduğuna inanıyoruz.

 

Fotoğraflar: Gürkan Akay

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart