Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezi Avlu Düzenlemesi | Habif Mimarlık

Ticari • 900 m² • 2018
Üsküdar • İstanbul

Akasya Acıbadem Alışveriş Merkezi’nde, daha önce giriş binası ve cephesi için tasarım önerilerinde bulunduğumuz kuzey avlusu için, ikinci aşamada avlunun kendisi için bir fikir çalışması gerçekleştirdik.

Avluya estetik ve kullanım bağlamlarında yeni işlevler yükleyebilmek, avluyu alışveriş merkezinin bir uzantısı haline getirebilmek önerimizin ana çerçevesini oluşturdu.

Farklı boyut ve işlevlerde olan dairesel birim ve platformların, çeşitli yoğunluklarda bir araya gelip heykelsi yapılar oluşturduğu, modüler, esnek ve dinamik bir sistem önerdik. Dinlenme alanları, sergileme üniteleri, üst örtü, etkinlik platformları sert ve yumuşak peyzaj elemanlarını oluşturan bu birimler, geçirgen bir kurgu ile birleşerek hem zengin bir sirkülasyon ağı oluşturuldu; hem de kurgulanan nişler ile bu sirkülasyonun ziyaretçiler tarafından izlenmesi amaçlandı.

Müzik ve tiyatro etkinliklerinin yapılabileceği, görsel sanatların sergilenebileceği alanlar ile Akasya Alışveriş Merkezi’nin sanat ile olan mevcut ilişkisini vurgulamayı amaçladık.

Sonuçta bir bütün olarak, avlunun tüm ziyaretçiler için bir etkinlik ve cazibe alanı olması hedeflendi.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart