Aktek | Habif Mimarlık

Ofis • 900 m² • 2014
YTÜ Teknopark • İstanbul

Bir yazılım firması olan Aktek’in ofisini tasarlarken, müşterimizin çalıştığı sektör konseptimizi belirleyen ana unsur oldu. Ofise gidildiği anda bir yazılım şirketinin, özellikle de Aktek’in ofisine girildiğinin anlaşılması bizim için önemliydi. Bunun için projeye mimar kimliğimizin yanında -elimizden geldiğince- bir bilgisayar programcısı gibi yaklaşmaya çalıştık.

Bir bilgisayar programı gibi önceden belirlenmiş belirli kurallar içinde çalışan, fonksiyonel bir plan şeması ortaya koymak bizim için çok önemliydi. Bunun için üretim yapılan departmanlar ve idari departmanları kendi aralarında guruplandırdık. Bu iki grup arasına ise bir toplanma ve karşılama mekanı olarak işlev görecek olan rekreasyon hacmini yerleştirdik. Ana çalışma alanları olan açık ofisler ise cepheye yerleşti. Onların karşısında ise Toplantı ve Yönetici odaları konumlandı. Böylece hem servis ve yönetim mekanları ile çalışma alanları arasında net bir ayrım gerçekleşti, hem de ışığın optimum kullanımı sağlanmış oldu.

Rekreasyon alanı karşılama ve giriş hacmi ile birlikte düşünerek, bu mekanın şirketin bir vitrini haline gelmesini hedefledik. Bunun için bilgisayar sistemlerindeki gibi bir grid sistemi plana yerleştirdik. Bu gridin içerisinden yükselttiğimiz farklı boyutlardaki kütleler oturma, bekleme, toplanma ve oyun alanlarını oluşturdu. Aynı gridal yapı iç cephelerde de kendini gösterdi. Karşılama duvarının karşısında bir virüs programının kodlarını sergileyerek mekanın karakterini güçlendirmeyi amaçladık.

Bütün ofisi bir bilgisayar programı gibi ele alırken, ofisin soğuk bir etki kazanmasının önüne geçmek istedik. Bilgisayar ekranlarının ardında gerçekleşen programlama işine kontrast yaratmak adına ana malzeme olarak ahşabı kullandık. Canlı bitkileri de kullanarak mekandaki sıcaklık etkisini desteklerken, hem de Aktek’in ve üyesi olduğu Akkök ailesinin kurumsal rengine bir göndermede bulunduk.

Projenin genel kurgusunun ve konseptinin ilk eskizlerden beri tüm proje ve uygulama süreci boyunca aynı kalması da, müşterimizin istek ve ihtiyaçlarını hızlı ve doğru olarak okumuş olduğumuzu göstermesi açısından bizim için önemli bir geri bildirim oldu.

 

Fotoğraflar: Gürkan Akay

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart