Metrohm | Habif Mimarlık

Ofis • 750 m² • 2018
Vadi İstanbul Bulvarı • İstanbul

Metrohm Türkiye, genel merkezi İsviçre Herisau’da yer alan kimyasal analiz enstrümanları sektöründe öncü bir firmadır. İstanbul merkezli yeni ofislerinin tasarımında Habif Mimarlık olarak esas aldığımız, firmanın enternasyonal kurumsal kimliği korunarak bulunduğu şehrin yerel fikirleriyle beslenmesidir.

Vadistanbul Bulvar’ da yer alan yaklaşık 750 m2’lik ofis alanında tasarlanan Metrohm Türkiye yönetim ofisi, ofis bloklarında projelenirme ve uygulaması yapılan ilk ofis katı olma niteliği taşımaktadır. Yerleşim olarak ofis yönetim alanları, açık ofis çalışma alanları, toplantı ve seminer alanları, laboratuvar, teknik servis, kalibrasyon odası ve teknik alanlar olarak bölümlendirilmiştir. Binanın çekirdek alanını çevreleyen sirkülasyon alanları planlanmış olup mekanlar cepheye komşu, gün ışığından yararlanacak şekilde konumlandırılmıştır. Sirkülasyon alanı ve mekânlar arasında çift cam modüler bölme sistemi mekânlar arası şeffaflığı korurken birbirleri ile ilişkili mekânları bölümlendirmiştir. Firmanın mekân akustiği ile ilgili hassasiyeti mimari sistemlerin seçiminde etkin rol oynamıştır.

Metrohm’un kurumsal kimliğinin yeniden kurgulanıp yorumlanmasında sirkülasyon alanları için tasarlanan görsel imajlar majör rol oynar. Ofis genel sirkülasyon alanlarında kullanılan imajlarda dijital ara yüzde dünya ve İstanbul harita imajları kodlanarak ‘metrohm’ harflerinden oluşan bir tipolojiye dönüştürülmüştür. Böylelikle Metrohm firmasının kurumsal olarak dünyadaki ve İstanbul’daki varlığı ve lokasyonları vurgulanarak mekânsal kurguda yer alması planlanmıştır.

Ofisin genel aydınlatma, renk, ve malzeme seçimleri steril ve plastik bir etki yaratmak üzere firmanın kurumsal renkleri korunarak yapılmıştır. Genel doku ve renklendirme Metrohm’un uluslararası kurumsal renkleri olan beyaz ve gri ağırlıklı kullanılarak planlanmıştır.

 

Fotoğraflar: Gürkan Akay

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart